این روزها به خاطر تغییر ساعت دچار بی خوابی شدم.. شبها وقتی میرم تو رختخواب همه جا ساکت و تاریک و من خوابم نمی بره!! بعش به سقف نگاه میکنم و بعدش دیگه شروع میشه! تما اتفاقاتی که اون روز برام افتاده میاد تو ذهنم! از صحبتهایی که با مردم کردم و کارهایی که انجام دادم و تو ذهنم شروع میکنن به چرخ زدن. بعد با خودم کلنجار میرم که بالاخره این کاری که من کردم خوب بوده یا بد... بعد اعصابم از اون کارها خراب میشه و شدیدا احساس گناه میکنم ... یک فکر که میاد تو سرم پست سرش یکی دیگه است. حتی کارهای گذشتم رو تجزیه و تحلیل میکنم و خودم رو عذاب میدم.. وای که الان فکر میکنم این زندانیهای بدبخت تو انفرادی چی میکشن!! جایی که مدتها فرصت داری به گذشتت فکر کنی!
یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٧ساعت ٦:٤٩ ‎ب.ظ توسط دکتر سینوحه نظرات ()
تگ ها: شخصی