* دارم کم کم استارت میزنم برای خوندن امتحان پایان بخش اطفال.. فعلا تو دور تمرینیم 

* اون رو یک مورد پسر 2 ماهه سندرم داون (منگولیسم) اومده بود درمانگاه! (بررسی کروموزوم ها یا همون کاروتیپ هم تشخیص رو قطعی کرده بود) بنده خدا مادرش اصلا هیچ نگرشی نسبت به این بیماری نداشت! استاد ما هم مونده بود چطوری توضیح بده! هر طور  میگفت مادره نمی فهمید.. البته یکم هم بنده خدا تو بهت بود.. آخر سر هم فکر کنم وقتی رفت هنو گیج بود. حالا نکته جالب این مریض این بود قرار شد وضعیت پاهاش رو من معاینه کنم اما حواسم نبود و کهنه بچه هم باز بود و منم هم بی محابا دو سه بار پا هاش رو از هم باز کردم که یک هو دیدم بله! یک آب گرمی رو دستم حس کردم و خنده دوستان ! البته سریع دستم رو پس کشیدم و پناه گرفتم چون خیلی فشار داشت! پس یادتو باشه که همیشه موقع معاینه یک چیزی بندازین اونجا که غافلگیر نشین!

 

جمعه ۳ خرداد ۱۳۸٧ساعت ۸:۳٤ ‎ق.ظ توسط دکتر سینوحه نظرات ()