یک بچه رو آورده بودن اورژانس، مادرش می گفت از ظهر که از خونه مادر بزرگش اومده گیجه و خیلی می خوابه!
یک نگاهی انداختم دیدم با تکون منم بیدار میشه اما درد رو حس نمیکنه ! گفتم مشکل دیگه ای نداشته؟
گفت نه فقط از دیروز اسهال!!
اینو که گفت فهمیدم مادر بزرگه کار خودشو کرده!!  گفتم نالوکسان بکشن (پادزهر تریاک)/ 0 نظر / 108 بازدید